Assertiviteitstraining


In het dagelijks leven, of dat nu op het werk is of thuis, lopen veel mensen tegen problemen in de
omgang met anderen aan. Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen of grenzen aangeven, moeilijk om kunnen gaan
met kritiek, hoge eisen stellen aan jezelf en een gebrek aan zelfvertrouwen zijn enkele voorbeelden van
problemen waar veel personen mee kampen. Je kunt niet reageren zoals je dat eigenlijk zou willen en
blijft daardoor zitten met een gevoel van spanning of ontevredenheid. Op termijn kunnen hierdoor zelfs
psychische klachten ontstaan, zoals angst, somberheid, problemen op het werk of relatieproblemen. Het
trainen van assertieve vaardigheden met technieken uit onder meer de cognitieve gedragstherapie heeft
een bewezen gunstig effect op dit soort problemen. Het betekent niet dat je altijd assertief moet zijn,
maar wel dat je het kúnt zijn als je daarvoor kiest. Dit kan helpen bij het vinden van een evenwichtiger
levensstijl.


Doelen:

Ñ Uitbreiden van assertieve vaardigheden
Ñ Bevorderen van de autonomie
Ñ Vergroten van het probleemoplossend vermogen

 

Methode:

Ñ Uitleg over assertiviteit en autonomie aan de hand van thema’s als het leren kennen van je eigen grenzen en behoeften, omgaan met stress en andere gevoelens, “nee” zeggen en voor jezelf opkomen, omgaan met conflicten en kritiek.
Ñ Onderzoeken en in kaart brengen van problemen/obstakels op het gebied van assertiviteit en autonomie.
Ñ Bewustwording van negatieve en irreële gedachten die de stemming en het handelen negatief beïnvloeden, en deze bijstellen tot meer realistische gedachten.
Ñ Oefening door middel van rollenspel in de bijeenkomst en door huiswerkopdrachten.
Ñ Uitwisselen van ervaringen, delen van gevoelens.
Ñ Er is tevens gelegenheid om te oefenen met een professionele rollenspelacteur.

 

Opzet:

Ñ De training heeft plaats in groepsverband. Het werken in een groep heeft als belangrijk voordeel dat er direct geoefend kan worden. De groep telt minimaal zes en maximaal acht deelnemers. Van de deelnemers wordt een actieve inzet en eigen inbreng verwacht.
Ñ De training wordt begeleid door Hedwig Smeur (BIG-geregistreerd GZ-psycholoog, eerstelijnspsycholoog, lid van NIP, LVE en ROEP).
Ñ Er zijn 8 bijeenkomsten van twee uur, om de week, op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur in de praktijkruimte aan de Weerdsingel W.Z. 33 te Utrecht.
Ñ Op dit moment staat er geen nieuwe assertiviteitstraining gepland. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van trainingen in de toekomst, kunt u een bericht sturen naar email hidden; JavaScript is required.
Ñ Voorafgaand aan de training hebben de deelnemers een intakegesprek met de trainster. Dit gesprek is bedoeld om kennis te maken en eventuele vragen over de training te beantwoorden. We zullen gezamenlijk alvast de problemen op het gebied van assertiviteit kort in kaart brengen en bespreken of de training een geschikte manier voor je is om hieraan te werken.

 

Kosten:

De kosten voor de training bedragen € 450,= voor acht bijeenkomsten van twee uur, inclusief het intakegesprek en cursusmateriaal. Gedeeltelijke vergoeding van de kosten door de verzekeraar is soms mogelijk. Er dient dan wel sprake te zijn van een aantoonbare diagnose en je hebt een verwijzing van je huisarts nodig. Verder is het afhankelijk van je polis welk percentage van de kosten eventueel vergoed wordt. Wij hebben geen contracten met verzekeraars, dit kan gevolgen hebben voor het vergoedingspercentage. Informeer vooraf goed bij je verzekeraar, zodat je weet waar je aan toe bent. Houd ook rekening met het verplichte eigen risico van € 360,- per jaar.
Als er geen sprake is van een diagnose, komen de kosten voor eigen rekening. Vaak zijn werkgevers bereid om bij te dragen in de kosten, bijvoorbeeld in het kader van persoonlijke ontwikkeling.

Aanmelden kan via e-mail (email hidden; JavaScript is required), telefonisch (030-2310389) of schriftelijk (Weerdsingel WZ 33, 3513 BC Utrecht). Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een (telefonisch) intakegesprek.