Auteur: admin

Klachten

Natuurlijk hopen we dat je tevreden zult zijn over de samenwerking met je psycholoog, maar waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms ook misverstanden. Als je vragen of klachten hebt, bespreek deze dan altijd met je behandelaar. Een rechtstreeks gesprek met je psycholoog is vaak de snelste weg naar een oplossing. Bovendien helpt jouw feedback ons om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Als je het moeilijk vindt dit in een gesprek te bespreken, kun je ook altijd bellen, mailen of schrijven.

Als we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij een klachtenfunctionaris van P3NL. Al onze psychologen zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling.

Online Behandeling

Wij kunnen indien gewenst gebruik maken van online behandeling via beeldbellen en/of van een digitaal e-health programma. Dit is zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk.

Wij maken voor beeldbellen gebruik van een beveiligde videoverbinding zodat we elkaar “live” kunnen zien en spreken, zonder dat anderen meekijken. Je hebt hiervoor alleen een (beveiligde) computer of telefoon en een (bij voorkeur) afgesloten en rustige ruimte nodig. De therapeut bepaalt in overleg met jou of gesprekken via beeldbellen mogelijk zijn. Zij stuurt je een uitnodiging via de mail of mobiele telefoon en vervolgens kun je inloggen zonder verder iets te installeren. Vaak is er bij het eerste gesprek een face-to-face-contact om elkaar te leren kennen. Dit is echter niet noodzakelijk, dus ook als je in het buitenland verblijft en een Nederlandse therapeut zoekt, kun je bij ons terecht.

Verder maken wij soms gebruik van schriftelijk e-health protocollen online. De e-health programma’s zijn wetenschappelijk getest, geprotocolleerd en effectief gebleken. Deze programma’s kunnen als aanvulling worden ingezet in een Basis GGZ of Gespecialiseerd GGZ traject.

Onverzekerde Zorg

Losse sessies (onverzekerd product/OZP) en coaching
Als je klachten of problemen hebt die buiten de verzekerde zorg vallen, bijvoorbeeld omdat het gaat om mildere klachten, kun je bij ons terecht voor losse gesprekken. Ook als je weinig klachten ervaart, maar wel wil werken aan bijvoorbeeld het vergroten van je zelfinzicht of het verbeteren van bepaalde vaardigheden met behulp van coaching, kun je veel baat hebben bij een of meer sessies met een van onze psychologen. De kosten voor deze gesprekken komen voor eigen rekening. Ook kun je eventueel bij je werkgever nagaan of deze (een deel van) de kosten wil vergoeden.

Verzekerde Zorg

Basis GGZ
Behandeling in de Basis GGZ is praktisch, zowel inzichtgevend als oplossingsgericht en relatief kortdurend. Meestal zijn vijf tot twaalf gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Afhankelijk van je wensen en de problematiek maken we in het eerste gesprek samen met jou een inschatting van de duur van de behandeling en de frequentie van de gesprekken.

Gespecialiseerde GGZ
Behandeling in de Gespecialiseerde GGZ duurt vaak langer en is gericht op complexe problematiek die meestal al langer bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om diep ingesleten patronen die je op veel gebieden in het leven belemmeren, of klachten die zeer hardnekkig zijn. Mogelijk is eerdere behandeling in de Basis GGZ onvoldoende gebleken. De behandeling richt zich op inzicht in de problemen en duurzame verandering.

Behandelmethoden

We maken in de behandeling gebruik van methodes en technieken uit verschillende psychologische benaderingen, zoals

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schematherapie
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
  • ACT (Acceptatie en Commitment Therapie)
  • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
  • EFT (Emotionally Focused Therapy)
  • Systeemtherapie

Alle psychologen hebben natuurlijk hun eigen specifieke aanpak en stijl, maar de behandeling richt zich bij ons altijd op de oorzaak van en de omgang met de klachten. In de behandeling streven we naar herstel van het evenwicht, waardoor je op (korte) termijn weer naar tevredenheid kunt functioneren, zowel privé als in werk of studie. Soms werken we daarbij met (huiswerk-)opdrachten of oefeningen. We maken gebruik van wetenschappelijk onderzochte en effectief gebleken werkwijzen, maar leveren altijd maatwerk. Dit betekent dat we altijd proberen de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op jou en jouw hulpvraag.

In de eerste fase van een behandeling staan we stil bij je klachten, de oorzaken hiervan en hoe je er mee omgaat (je coping-mechanismen). In overleg met jou bepalen we wat het doel van de behandeling is. In de periode daarna kijken we hoe je je klachten kunt verminderen en/of hoe je er anders mee om kunt gaan, zodat je er minder last van hebt. In de laatste fase van de behandeling leer je de vooruitgang vast te houden en hoe je een terugval kunt voorkomen.