Auteur: Roger Hoen

Marit Kool

Klinisch psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG

Na mijn studie klinische psychologie aan de universiteit Utrecht ben ik in 2006 gaan werken in de forensische zorg, waar ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) en schematherapeut volgde. Gegrepen door de kracht van schematherapie startte ik in 2013 op de schematherapie afdeling van het NPI, een gespecialiseerd centrum voor persoonlijkheidsproblematiek. Ik werk hier nog altijd, al heb ik tijdens mijn specialisatie tot klinisch psycholoog en psychotherapeut tussen 2017 en 2021 uitstapjes gemaakt naar andere afdelingen, zoals een deeltijdafdeling voor persoonlijkheidsstoornissen, een kliniek voor intensieve traumabehandeling en een afdeling voor chronisch psychiatrische problematiek. Sinds 2023 ben ik met veel enthousiasme gestart bij psychologen Weerdsingel, waar ik voorlopig 1 dag in de week werkzaam zal zijn.

Ik bied veranderingsgerichte psychotherapie bij mensen met persoonlijkheidsproblemen en/of (vroeg kinderlijk) trauma. Daarbij maak ik gebruik van affect fobie therapie (AFT) of schematherapie, zo nodig aangevuld met EMDR. In mijn behandelingen werk ik veel met ervaringsgerichte oefeningen zodat we op gevoelsniveau aan de slag gaan en de therapie niet alleen cognitief/gedragsmatig benaderen. Tijdens een intake schatten we samen in of een veranderingsgerichte behandeling haalbaar is en welke therapievorm bij je past.

Naast psychotherapie geef ik supervisie (VST en VGCt) en scholing in schematherapie.

Mail: marit-psychologenweerdsingel@protonmail.com

Klachten

Natuurlijk hopen we dat je tevreden zult zijn over de samenwerking met je psycholoog, maar waar mensen met elkaar werken, ontstaan soms ook misverstanden. Als je vragen of klachten hebt, bespreek deze dan altijd met je behandelaar. Een rechtstreeks gesprek met je psycholoog is vaak de snelste weg naar een oplossing. Bovendien helpt jouw feedback ons om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Als je het moeilijk vindt dit in een gesprek te bespreken, kun je ook altijd bellen, mailen of schrijven.

Als we er samen niet uitkomen, dan kun je terecht bij een klachtenfunctionaris. Al onze psychologen zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling.

Christine-Esther de Vrijer

P3NL Klachtenregeling Cliënten

Klachten- en geschillenregeling C.E. de Vrijer
Klachtenformulier C.E de Vrijer

Marrit Bollema

Klachten- en geschillenregeling Marrit Bollema
Klachtenformulier NIP

Hedwig Smeur

Klachten- en geschillenregeling Hedwig Smeur
Klachtenformulier NIP

Liedeke Vis

Klachtenregeling Volwassenen

Marleen Kruithof

Klachten- en geschillenregeling Marleen Kruithof
Klachtenformulier NIP

Marit Kool

Klachten- en geschillenregeling Marit Kool
Klachtenformulier NIP

Online Behandeling

Wij kunnen indien gewenst gebruik maken van online behandeling via beeldbellen en/of van een digitaal e-health programma. Dit is zowel in de Basis GGZ als in de Gespecialiseerde GGZ mogelijk.

Wij maken voor beeldbellen gebruik van een beveiligde videoverbinding zodat we elkaar “live” kunnen zien en spreken, zonder dat anderen meekijken. Je hebt hiervoor alleen een (beveiligde) computer of telefoon en een (bij voorkeur) afgesloten en rustige ruimte nodig. De therapeut bepaalt in overleg met jou of gesprekken via beeldbellen mogelijk zijn. Zij stuurt je een uitnodiging via de mail of mobiele telefoon en vervolgens kun je inloggen zonder verder iets te installeren. Vaak is er bij het eerste gesprek een face-to-face-contact om elkaar te leren kennen. Dit is echter niet noodzakelijk, dus ook als je in het buitenland verblijft en een Nederlandse therapeut zoekt, kun je bij ons terecht.

Verder maken wij soms gebruik van schriftelijk e-health protocollen online. De e-health programma’s zijn wetenschappelijk getest, geprotocolleerd en effectief gebleken. Deze programma’s kunnen als aanvulling worden ingezet in een Basis GGZ of Gespecialiseerd GGZ traject.