Auteur: Wachttijd User

Wachttijden

  • Generalistische Basis GGZ en coaching: 6 tot 12 weken tot de intake; de behandeling start aansluitend
  • Gespecialiseerde GGZ: wij nemen geen nieuwe cliënten meer aan omdat de wachttijden te lang zijn

De wachttijden zijn bijgewerkt op 6 december 2023
De wachttijden zijn voor alle cliënten hetzelfde ongeacht bij welke verzekeraar je bent verzekerd. Je kunt altijd vragen om wachtlijstbemiddeling bij je zorgverzekeraar.

Verwijzing
Om voor vergoeding door je zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een verwijsbrief van je huisarts of bedrijfsarts nodig. Hier moeten de volgende gegevens in staan:

  • datum van de verwijzing (deze moet voorafgaan aan het eerste gesprek)
  • naam, adres en AGB-code huisarts
  • je eigen naam, adres en geboortedatum
  • er moet sprake zijn van (een vermoeden van) een DSM-stoornis. Deze DSM-stoornis hoeft niet expliciet te worden benoemd
  • er moet worden verwezen naar de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ