Marleen Kruithof GZ psycholoog, BIG, Systeemtherapeut, lid NVRG

Ñ Marleen Kruithof GZ psycholoog, BIG, Systeemtherapeut, lid NVRG

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de universiteit in Leiden ben ik begonnen bij de GGZ in Dordrecht om vervolgens na enkele jaren de stap naar GGZ Molemann Mental Health in Rotterdam te maken. Hier zag ik kinderen, jongeren en volwassenen met een flinke diversiteit aan problemen. De systeemopleiding volgde al snel om daarna te starten met de GZ opleiding volwassenen. De afwisseling was groot, zo zag ik mensen individueel, of juist met hun gezin, deed ik relatietherapie of gaf ik een groep. Daarnaast deed ik psychologische onderzoeken. Ook ben ik in die periode betrokken geweest bij de opzet van het internet programma ‘Therapieland’.

Van cliënten hoor ik regelmatig terug dat ze zich begrepen voelen en ze meer inzicht hebben gekregen in hun situatie, hun rol daarin maar vooral in hun gevoelswereld. Ik vind het belangrijk dat je je in de gesprekken op je gemak voelt, ik ben open en betrokken in het contact en zo nodig confronterend.
Naast methoden uit de (cognitieve) gedragstherapie en de systeemtherapie werk ik met methodes die zich richten op je vermogen je gevoelens te ervaren, hier woorden aan te geven en ze te verwerken. Deze methoden komen uit de emotion-focused therapie (EFT) en de inzichtgevende therapie. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van je klachten en problemen en daarbij zal ik je soms uitnodigen om belangrijke anderen zoals je partner, ouder of een goede vriend of vriendin mee te nemen. Mail: email hidden; JavaScript is required

Marrit Bollema GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog, lid VGCT

Ñ Marrit Bollema GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog, lid VGCT

Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend ben ik gaan werken bij de MGGZ, de militaire geestelijke gezondheidszorg. De MGGZ is een tweedelijnsinstelling voor militairen,hun gezinsleden en veteranen. In deze periode heb ik cliënten behandeld met uiteenlopende psychische en psychosociale problematiek. Naast mijn werk als behandelaar heb ik trainingen verzorgd, supervisie gegeven en heb ik stagiaires begeleid. In 2007 ben ik vijf maanden op uitzending geweest naar Afghanistan om daar de militairen psychisch te ondersteunen. Ik heb ervaring met individuele behandeling, relatietherapie, psychodiagnostiek, consultatie en trainingen op het gebied van posttraumatische stress stoornis. Naast mijn werk heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ik probeer mijn kennis constant te vergroten door cursussen en opleidingen te blijven volgen, om zo de beste en meest adequate hulp te kunnen bieden aan cliënten. Ik ben geschoold in EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), een methode om traumatische ervaringen goed te verwerken.

Mijn werk kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Door actief te luisteren en mee te denken, zoek ik samen met de cliënt naar mogelijke oplossingen en veranderingen. Ik werk met name met cognitieve gedragstherapie, maar daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals mindfulness en de cliëntgerichte therapie. Sinds 2010 ben ik werkzaam in deze praktijk. Mail: email hidden; JavaScript is required

Hedwig Smeur GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog LVE

Ñ Hedwig Smeur GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog LVE

Ik heb klinische en gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en aansluitend gewerkt in een herstellingsoord. Dit is een instelling voor mensen met uiteenlopende psychische en psychosociale problemen. Ik behandelde zowel individueel als in groepen. Daarnaast deed ik relatie- en gezinsgesprekken. Behalve mijn uitvoerend werk als behandelaar had ik leidinggevende taken, zoals het geven van supervisie en begeleiding aan mijn collega’s. Zowel van cliënten als van collega’s heb ik altijd zeer positieve reacties gekregen. Naast mijn werk heb ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (info: GZ-psycholoog gevolgd, evenals de opleiding tot eerstelijnspsycholoog ( www.lvvp.info).

Ik werk met methoden en technieken uit verschillende therapeutische richtingen, zoals de cognitieve gedragstherapie, de cliëntgerichte therapie, de groepstherapie en de seksespecifieke hulpverlening. Omdat ieder mens uniek is, stem ik mijn aanpak af op de cliënt en zijn of haar problematiek. Ik vind het erg belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten om zo iemand te helpen in de toekomst zelf obstakels te overwinnen. Een prettige, veilige samenwerkingsrelatie staat daarbij voorop.

Sinds 2001 werk ik in deze praktijk. Ik doe individuele en relatiegesprekken en psychologisch onderzoek. Ook geef ik een assertiviteitstraining. Mail: email hidden; JavaScript is required