Christine-Esther de Vrijer GZ-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG

Ñ Christine-Esther de Vrijer GZ-psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG

Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Vervolgens werkte ik negentien jaar op de afdeling psychotherapie bij de Van der Hoevenkliniek , een forensisch psychiatrisch centrum, te Utrecht. In de Van der Hoevekliniek deed ik ervaring op met het behandelen van mensen met traumagerelateerde klachten, persoonlijkheidsproblematiek (vooral borderline en antisociale persoonlijkheidsstoornissen) en verslaving. Hier heb ik de GZ-opleiding en de opleiding psychotherapie afgerond.

Al snel kwam ik in aanraking met schematherapie, een therapievorm waarbij je je vooral richt op patronen in je leven waar je keer op keer tegenaan loopt. Deze patronen, die je ooit ontwikkelde om jezelf staande te houden, kunnen er nu voor zorgen dat je vastloopt. Schematherapie gaat verder dan alleen inzien hoe die problemen ontstonden. Door oefeningen leer je problematische zaken uit het verleden te verwerken en de bijbehorende patronen te doorbreken.

Ik heb me gespecialiseerd tot supervisor bij de Vereniging voor Schematherapie en ik ben geregistreerd supervisor NVP. Verder geef ik onderwijs in schematherapie. Daarnaast ben ik EMDR-therapeut, een therapievorm om trauma’s te behandelen. Mail: email hidden; JavaScript is required

Marleen Kruithof GZ psycholoog, BIG, Systeemtherapeut, lid NVRG

Ñ Marleen Kruithof GZ psycholoog, BIG, Systeemtherapeut, lid NVRG

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de universiteit in Leiden ben ik begonnen bij de GGZ in Dordrecht om vervolgens na enkele jaren de stap naar GGZ Molemann Mental Health in Rotterdam te maken. Hier zag ik kinderen, jongeren en volwassenen met een flinke diversiteit aan problemen. De systeemopleiding volgde al snel om daarna te starten met de GZ opleiding volwassenen. De afwisseling was groot, zo zag ik mensen individueel, of juist met hun gezin, deed ik relatietherapie of gaf ik een groep. Daarnaast deed ik psychologische onderzoeken. Ook ben ik in die periode betrokken geweest bij de opzet van het internet programma ‘Therapieland’.

Van cliënten hoor ik regelmatig terug dat ze zich begrepen voelen en ze meer inzicht hebben gekregen in hun situatie, hun rol daarin maar vooral in hun gevoelswereld. Ik vind het belangrijk dat je je in de gesprekken op je gemak voelt, ik ben open en betrokken in het contact en zo nodig confronterend.
Naast methoden uit de (cognitieve) gedragstherapie en de systeemtherapie werk ik met methodes die zich richten op je vermogen je gevoelens te ervaren, hier woorden aan te geven en ze te verwerken. Deze methoden komen uit de emotion-focused therapie (EFT) en de inzichtgevende therapie. Samen gaan we op zoek naar de betekenis van je klachten en problemen en daarbij zal ik je soms uitnodigen om belangrijke anderen zoals je partner, ouder of een goede vriend of vriendin mee te nemen. Mail: email hidden; JavaScript is required

Marrit Bollema GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog, lid VGCT

Ñ Marrit Bollema GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog, lid VGCT

Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend ben ik gaan werken bij de MGGZ, de militaire geestelijke gezondheidszorg. De MGGZ is een tweedelijnsinstelling voor militairen,hun gezinsleden en veteranen. In deze periode heb ik cliënten behandeld met uiteenlopende psychische en psychosociale problematiek. Naast mijn werk als behandelaar heb ik trainingen verzorgd, supervisie gegeven en heb ik stagiaires begeleid. In 2007 ben ik vijf maanden op uitzending geweest naar Afghanistan om daar de militairen psychisch te ondersteunen. Ik heb ervaring met individuele behandeling, relatietherapie, psychodiagnostiek, consultatie en trainingen op het gebied van posttraumatische stress stoornis. Naast mijn werk heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ik probeer mijn kennis constant te vergroten door cursussen en opleidingen te blijven volgen, om zo de beste en meest adequate hulp te kunnen bieden aan cliënten. Ik ben geschoold in EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), een methode om traumatische ervaringen goed te verwerken.

Mijn werk kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Door actief te luisteren en mee te denken, zoek ik samen met de cliënt naar mogelijke oplossingen en veranderingen. Ik werk met name met cognitieve gedragstherapie, maar daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals mindfulness en de cliëntgerichte therapie. Sinds 2010 ben ik werkzaam in deze praktijk. Mail: email hidden; JavaScript is required