Marrit Bollema

GZ-psycholoog BIG, eerstelijnspsycholoog, lid VGCT

Ik heb klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend ben ik gaan werken bij de MGGZ, de militaire geestelijke gezondheidszorg. De MGGZ is een tweedelijnsinstelling voor militairen,hun gezinsleden en veteranen. In deze periode heb ik cliënten behandeld met uiteenlopende psychische en psychosociale problematiek. Naast mijn werk als behandelaar heb ik trainingen verzorgd, supervisie gegeven en heb ik stagiaires begeleid. In 2007 ben ik vijf maanden op uitzending geweest naar Afghanistan om daar de militairen psychisch te ondersteunen. Ik heb ervaring met individuele behandeling, relatietherapie, psychodiagnostiek, consultatie en trainingen op het gebied van posttraumatische stress stoornis. Naast mijn werk heb ik de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond. Ik probeer mijn kennis constant te vergroten door cursussen en opleidingen te blijven volgen, om zo de beste en meest adequate hulp te kunnen bieden aan cliënten. Ik ben geschoold in EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), een methode om traumatische ervaringen goed te verwerken.

Mijn werk kenmerkt zich door betrokkenheid en een open en respectvolle houding. Door actief te luisteren en mee te denken, zoek ik samen met de cliënt naar mogelijke oplossingen en veranderingen. Ik werk met name met cognitieve gedragstherapie, maar daarnaast maak ik ook gebruik van technieken uit andere therapievormen zoals mindfulness en de cliëntgerichte therapie. Sinds 2010 ben ik werkzaam in deze praktijk.

Mail: marrit@psychologenweerdsingel.nl