Privacy

Wij hechten veel waarde aan privacy. Wat je aan ons vertelt, blijft in de spreekkamer. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming delen we informatie met anderen. Dit zullen we altijd vooraf met je bespreken en geldt ook voor verslaglegging, bijvoorbeeld aan de huisarts of bedrijfsarts.

Wij zijn wettelijk verplicht om je, in ieder geval bij aanvang en afronding van de behandeling, en soms ook tussentijds, een vragenlijst voor te leggen, genaamd ROM (Routine Outcome Measurement). Informatie vanuit scores op deze lijsten kan een bijdrage leveren aan de behandeling. Wij denken echter dat het voor jou en voor ons geen toegevoegde waarde heeft om de uitslagen aan te leveren aan een landelijke database. Wij vinden het belangrijk dat alle behandelgegevens niet buiten de behandelkamer komen en de computer niet verlaten, tenzij je daar zelf toestemming voor geeft. Dit is tevens een belangrijke reden waarom wij geen contracten met zorgverzekeraars tekenen.

Voor de Gespecialiseerde GGZ is in de wet vastgesteld dat, als voorwaarde vanuit de zorgverzekeraar, op de factuur van de behandeling vermeld staat voor welke diagnose je bent behandeld en het totale aantal minuten dat daaraan is besteed. Je kunt bezwaar maken tegen de vermelding van de diagnose, zodat in het systeem van je verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen je naar een therapeut gaat. Je kunt daarvoor een privacyverklaring tekenen. Daarmee geef je ook aan dat wij jouw gegevens niet hoeven aan te leveren aan een landelijke database.

In de Basis GGZ bestaat er geen verplichting tot vermelding van de diagnose, maar moeten we wel andere persoonlijke en privacygevoelige gegevens aanleveren. Wij raden iedereen aan hier bezwaar tegen te maken door een privacyverklaring te ondertekenen.

Verder is vastgesteld dat een zorgverzekeraar, bij een vermoeden van fraude, het recht heeft je dossier in zijn geheel in te zien om te controleren of de behandeling volgens de richtlijnen is verlopen. Je kunt bezwaar maken tegen deze inzage; je vindt het formulier hier.

AVG

Alle psychologen bij Psychologen Weerdsingel voldoen aan de eisen van de Europese wet voor databescherming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacy Statement Psychologen Weerdsingel