Deskundigheidsbevordering van psychische problemen


Deskundigheidsbevordering

Voor bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, huisartsen, arbeids- en reintegratiedeskundigen en PZ- en P&O-functionarissen kan het prettig zijn meer te weten over psychische problemen: de kenmerken, de verschillen tussen de diagnosen, de DSM-IV, de prognoses voor behandeling enzovoort.


Wij geven lezingen, cursussen en trainingen om uw kennis hierover te vergroten. Daarbij is de inhoud afgestemd op de vraag en dus op maat gesneden. Behalve de voorbeelden die wij aandragen, bestaat de mogelijkheid zelf casussen in te brengen en de cursus of training meer te vormen naar uw wensen.


Wilt u meer weten over differentiaal diagnostiek? Wilt U een of meer onderwerpen uitdiepen, zoals werkgerelateerde problemen of persoonlijkheidsproblemen? Wilt u meer weten over de kenmerken van klachten uit de DSM-IV en wilt u weten wat welke diagnose inhoudt en welke behandeling passend is? Aarzel dan niet en neem contact met mij op. Vervolgens wijs ik u op onze mogelijkheden


Ervaring


Wij hebben jaren lange ervaring in het geven van cursussen en trainingen. Zowel opleidingscursussen voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen ook veel ervaring met collega psychologen. We hebben regelmatig lezingen gegeven op congressen en workshops.

Psychodiagnostisch onderzoek & second opinions


1. Psychodiagnostisch onderzoek gericht op psychische stoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen

Dit onderzoek richt zich op
Ñ Bepaling van de klachten en psychische problemen en de oorzaak van deze klachten.
Ñ Bepaling van de diagnose in de DSM-IV-R.
Ñ Bepaling van premorbide (= al jaren aanwezige) persoonlijkheidskenmerken.
Ñ Bepaling van mogelijke therapiedoelen
Ñ Advies met betrekking tot de behandeling
Ñ Geven van de prognose van de behandelduur
Ñ Schrijven van een rapport


2. Psychodiagnostisch onderzoek gericht op Autisme Spectrum Stoornissen (ASS)

Dit onderzoek richt zich op
Ñ Vaststellen van de aanwezigheid van ASS (kenmerken)
Ñ Bepaling van de diagnose in de DSM-IV-R.
Ñ Advies met betrekking tot de behandeling
Ñ Advies met betrekking tot passende werkkenmerken
Ñ Geven van prognose van een mogelijke behandeling
Ñ Schrijven van een rapport


3. Psychologische rapportage in het kader van een aanvraag voor naamswijziging

Dit onderzoek richt zich op
Ñ Vaststellen van de reden tot naamsverandering
Ñ Schrijven van een rapport


4. Second Opninion

Ñ Vaststellen of eerder psychodiagnostisch onderzoek juist is geweest
Ñ Schrijven van een rapport


Erkenning

Wij zijn een officieel erkende instelling. Dit wil zeggen dat onderzoeken gedaan door ons geaccepteerd worden door het UWV, bedrijfsartsen, bedrijven, politie en justitie enz


Aanpak

Ñ Er vind(en) 1 of meer individuele gesprek(ken) plaats tussen de 45 minuten en 2 uur
Ñ Er vind(en) soms ook gesprek(ken) plaats met partner of ander familielid
Ñ Er worden diverse psychologische testen gedaan
Ñ Er volgt een terugkoppeling van de uitslag van het onderzoek met verslag van de testuitslagen
Ñ Er is een inhoudelijke bespreking van het verslag waarin uw opmerkingen verwerkt kunnen worden. Wij houden ons bij het opstellen en versturen aan de regels zoals die zijn opgesteld door het NIP
De duur van het aantal gesprekken en de testen is afhankelijk van het onderzoek


Kosten

Ñ De kosten vallen bij een verwijzing van een arts/ klinisch psycholoog of psychiater onder de basispolis van de zorgverzekering. Het valt dan onder een DBC, 2e lijns GGZ en kunnen volledig worden vergoed
Ñ De kosten voor het onderzoek naar naamswijziging dient u zelf te betalen en vallen niet onder de zorgverzekeringswet


Doorlooptijd onderzoeken

Twee tot zes weken (afhankelijk van onderzoek planning)
Wilt u meer weten neemt u dan contact met ons op!