Psychologische behandelingEr zijn 4 vormen:

1. Eerstelijns psychologische behandeling (Basis GGZ):

Deze behandeling is praktisch, probleemgericht en kortdurend. Maximaal zijn 12 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. In de basispolis van de zorgverzekering worden 4 productgroepen vergoed (zie prijzen 2014) en in de aanvullende polis soms nog meer.

2. Gespecialiseerde GGZ (Psychotherapie/tweede lijn):

Dit is een behandeling die meestal langer duurt. Vaak is er voorafgaand al behandeling bij een eerstelijns psycholoog geweest wat onvoldoende bleek.
De begeleiding is vaak gericht op verandering in de persoonlijkheid. De behandeling duurt gemiddeld een half tot 2 jaar maar soms ook jaren. In de basispolis valt deze behandeling onder de 2e lijns GGZ en wordt volledig vergoed bij een restitutie basispolis.

3. Coaching:

Deze hulp is vaak een combinatie van eerste psychologische hulp en psychotherapie. Er is geen wachttijd maar de kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering.

4. Online psychologische behandeling:

Wij maken indien nodig gebruik van online behandeling via Skype. Skype is veilig. Het is gratis en hierbij kunnen de cliënt en de therapeut elkaar via video “live” zien en spreken. De verbinding gaat via htpps en is daardoor uitsluitend te volgen tussen u en de therapeut. U dient hiervoor wel zelf in een afgesloten ruimte te zijn met internet. De therapeut bepaalt of zij bij u gebruik kan maken van Skype. Dit is afhankelijk van het soort probleem waarmee u zich aanmeldt. Vaak is er indien mogelijk bij het eerste gesprek een face tot face live contact om elkaar te leren kennen. Dus ook als u in het buitenland woont en u wilt therapie met een Nederlandse therapeut is dat mogelijk.


Verschil tussen Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ Klik hier.
Bij de telefonische aanmelding wordt ingeschat welke hulp voor u het beste is.
Vaak wordt, als u nog nooit eerder bij een psycholoog geweest bent gestart in de eerste lijn.


Probleemgebieden

Werkgerelateerde problemen

Hieronder vallen klachten als oververmoeidheid, overspannen voelen, burn-out en RSI/CANS. Veelal ligt de oorzaak van de klachten zowel in het werk als in de persoonlijkheidsstructuur. Wij hebben veel ervaring in de behandeling van deze klachten. Niet alleen met cognitieve gedragstherapie, maar ook met therapie waarbij betrokkene beter leert luisteren naar zijn of haar eigen gevoel.
 Een traject richt zich op het verbeteren van de prestatie in het werk en in de privésfeer. Het verbeteren van de persoonlijke regelmogelijkheden en het verbeteren van de persoonlijke balans.


Individuele problemen

Soms hebben mensen last van depressies, onzekerheid, angsten of psychotrauma. De oorzaak ligt vaak in de jeugd, maar ook later kunnen schokkende gebeurtenissen zijn opgetreden. De wijze waarop betrokkene aanvankelijk met de situatie omging, was toen misschien praktisch. In het huidige functioneren werkt deze aanpak wellicht niet meer. Hierdoor blijven klachten bestaan. Bewustwording van de oorzaak van de klachten is de eerste stap om traumata te verwerken en ander gedrag aan te leren.


Relatieproblemen

Vaak blijken individuele problemen veel consequenties te hebben voor een relatie. Een individuele aanpak heeft in zo’n geval weinig zin. Meer geschikt is dan een relatietherapie. Hierbij gaat het vaak over communicatie en wederzijdse verwachtingen en teleurstellingen. Duidelijkheid en openheid zijn dan van groot belang.


De behandeling

De behandeling richt zich bij ons op de oorzaak van en de omgang met de klachten. In de behandeling streven we naar een herstel waardoor de betrokkene op (korte) termijn weer kan functioneren (zowel privé als in het werk).
Wij werken op een gedragstherapeutische, directieve en cognitief-emotionele manier. We geven huiswerk en zijn gericht op een toename van zelfinzicht. In de behandeling werken we soms met schematherapie, ACT, mindfulness en EMDR. Ook gebruiken we protocollen, maar we bieden maatwerk.

Diagnostische fase

In deze fase bepalen we de klachten, de oorzaak ervan, de gebruikte copingmechanismen (hoe ga je om met problemen en klachten) en de ontwikkeling van de klachten.
Hierbij bepalen we de behandelmogelijkheden, de behandeldoelen en het financiële plaatje indien nodig.

Beoordelingsfase


Hierin bespreken we de probleemanalyse (oorzaak en consequenties van de klachten). We maken een begeleidingsplan en maken een inschatting van de begeleidingsduur (het totaal aantal zittingen en de tijdsspanne). Ook besteden we aandacht aan de motivatie en de doelen die betrokkene nastreeft. De diagnostische fase en de beoordelingsfase nemen een tot vijf gesprekken in beslag. In deze fase kunnen ook psychologische testen gebruikt worden of is het aanbevolen psychologisch onderzoek te doen.

Begeleidingsfase


In deze fase voeren we de behandeling uit zoals die is afgesproken. Daarbij geven we ook huiswerk op.

Nazorgfase


Hierin controleren we of de verandering blijft bestaan en maken we een plan om terugval te voorkomen.Een gesprek/zitting duurt ongeveer 50 minuten.