Begeleiding bij schokkende gebeurtenissen en Psychotrauma


Schokkende Gebeurtenissen

Uit onderzoek blijkt dat mensen schokkende gebeurtenissen eerder verwerken als ze na de gebeurtenis direct hulp en ondersteuning krijgen. Gebeurt dat niet dan is de kans op een posttraumatische stressstoornis groter. Een posttraumatische stressstoornis houdt in dat je de gebeurtenis minimaal drie maanden erna niet goed kan verwerken. Dit kan je belemmeren in je functioneren.

Krijgen mensen of bedrijven te maken met traumatische, schokkende gebeurtenissen, dan is begeleiding raadzaam – individueel of in een groep. Latere problemen kunnen zo worden voorkomen. De begeleiding dient op vrijwillige basis plaats te vinden.

Ook kan het nodig zijn bestaande begeleiders in een bedrijf te coachen hoe om te gaan met dit soort gebeurtenissen en met de reacties van anderen hierop.


Aanpak

De begeleiding richt zich op een juiste verwerking van de schokkende gebeurtenis. Daarbij leggen we uit waarom schokkende gebeurtenissen zo’n impact hebben. We adviseren hoe om te gaan met de gebeurtenis en de mogelijke klachten en we adviseren de lei?dinggevende hoe zijn of haar personeel te begeleiden.


Duur van de begeleiding

De begeleiding duurt een tot vijf uur per sessie, afhankelijk van het aantal mensen en omvat een tot vijf sessies.


Nazorg

Blijken medewerkers de gebeurtenis niet op een juiste wijze te kunnen verwerken, dan kunnen zij aansluitend een behandeling starten. Ook hiervan maken we eerst een prognose en een offerte.