Tarieven

Generalistische Basis GGZ 

Behandeling in de Basis GGZ (BGGZ) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Indien je gebruik wil maken van de BGGZ heb je altijd een verwijzing van je huisarts of bedrijfsarts nodig. In de Basis GGZ kunnen vijf verschillende trajecten, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van zorgzwaarte, is ongeveer als volgt:

Product BGGZ Omschrijving NZa Tarief 2020 NZa Tarief 2021 Indicatie Patiëntgebonden Tijd in minuten (NZa) Gemiddeld aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte DSM-stoornissen € 503,47 € 522,13 294 2 tot 5 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige DSM-stoornissen € 853,38 € 885,01 495 5 tot 8 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM-stoornissen € 1.383,65 € 1.434,96 750 8 tot 12 gesprekken
Basis Chronisch (BC) Chronische DSM-stoornissen € 1.330,98 € 1.380,49 753 ongeveer 12 gesprekken (verdeeld over 365 dagen)
Onvolledig traject Geen DSM-stoornis, of verwijzing naar SGGZ € 219,78 € 228,04 120 1 of 2 gesprekken

Tijdens de intake maken we een inschatting welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die je therapeut aan de behandeling besteedt, wordt opgeteld. In overleg kan gaandeweg de behandeling worden besloten tot een ‘zwaarder’ of ‘lichter’ product, als de behandeling van je klachten toch meer of minder tijd vraagt. Na afsluiting van het traject ontvang je van ons een factuur voor de gehele behandeling. Deze kun je vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar waar je bij start van de behandeling verzekerd was. Let op: omdat de zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dien je rekening te houden met het (nog openstaande) eigen risico. In 2020 is dit minimaal € 385 tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken.

Alle therapeuten die bij ons werken in de Basis GGZ zijn geregistreerd als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) en in het BIG-register opgenomen (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Wij voldoen daarmee aan de eisen die zorgverzekeraars stellen voor vergoeding. 

Gespecialiseerde GGZ

Indien je klachten hebt die niet binnen de Basis GGZ passen en langduriger behandeling noodzakelijk maken, kun je gebruik maken van de Gespecialiseerde GGZ. Het gaat dan om complexe klachten. Vergoeding van behandeling in de Gespecialiseerde GGZ valt onder de basisverzekering. Je hebt hiervoor altijd een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of een psycholoog bij wie je al in behandeling bent (geweest).

In de Gespecialiseerde GGZ wordt gewerkt met DBC’s; DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar. Hierna kan, indien nodig, een vervolg-DBC worden geopend.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de DBC-tarieven vast. Na afsluiting van de behandeling wordt het tarief vastgesteld aan de hand van de diagnose waar de behandeling op is gericht, en de totale hoeveelheid tijd (in minuten) die je therapeut aan de behandeling heeft besteed. Dit betekent dat het precieze tarief pas bij afsluiting duidelijk is. Je krijgt hiervoor een factuur, die je ter declaratie kunt indienen bij de zorgverzekeraar waar je bij start van het traject verzekerd was. Let op: omdat de zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dien je rekening te houden met het (nog openstaande) eigen risico. In 2021 is dit minimaal € 385 tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken.

Tarieven DBC startdatum in 2020 Klik hier
Tarieven DBC startdatum in 2021 Klik hier

Alle therapeuten die bij ons werken in de Gespecialiseerde GGZ zijn geregistreerd als Psychotherapeut en opgenomen in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Liedeke Vis is daarnaast BIG-geregistreerd als Klinisch Psycholoog; Christine-Esther de Vrijer is ook BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog. Wij voldoen daarmee aan de eisen die zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Online behandeling

Als de behandeling (gedeeltelijk) via beeldbellen verloopt, zijn de tarieven gelijk aan de bovengenoemde opties, afhankelijk van de vorm waarbinnen je behandeling valt.

Losse sessies (overig zorgproduct of OZP)

Sommige behandelingen vallen helaas niet binnen de verzekerde zorg en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Het gaat hierbij over het algemeen om behandeling van mildere klachten van voorbijgaande aard, zoals aanpassingsstoornissen en levensfaseproblematiek. Ook relatietherapie en werkproblemen vallen buiten de verzekerde zorg.

Wil je behandeling voor deze problemen, dan komen de kosten voor eigen rekening. Je hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief voor onvergoede zorg bedraagt € 95,- per sessie van ongeveer 50 minuten. Hier rust geen btw op. Deze sessies factureren we in principe maandelijks, tenzij anders is afgesproken.

Coaching

Voor coaching, bijvoorbeeld betaald door je werkgever, zijn de kosten € 100-110 exclusief btw per zitting van ongeveer 50 minuten. Wij zijn verplicht hier 21 procent btw over in rekening te brengen. De factuur kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je hebt voor coaching geen verwijzing nodig. Deze sessies factureren we in principe maandelijks, tenzij anders is afgesproken.