Tarieven

Zorgprestatiemodel

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door je verzekering, heb je altijd een verwijzing nodig van je huisarts, bedrijfsarts of een andere psycholoog bij wie je bent geweest. Vanaf 1 januari 2022 is er in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) een nieuw bekostigingssysteem: het zorgprestatiemodel. Hiermee wordt geregeld wat de zorg mag kosten en hoe wij deze in rekening brengen. Het zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de behandeling. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je hier.

Een behandeling bestaat uit verschillende losse onderdelen, de zorgprestaties. In onze praktijk krijg je voornamelijk te maken met consulten als zorgprestatie. Een consult is een gesprek met je therapeut, fysiek of online. Het tarief van een consult wordt onder meer bepaald door het beroep en de opleiding van de therapeut, het type consult (diagnostiek of behandeling) en de duur van het consult. Wij maken hierbij gebruik van het principe ‘planning is realisatie’. Dat betekent dat de tijd die wij in de agenda plannen voor een consult, bepalend is voor het tarief, tenzij de werkelijke tijd sterk afwijkt van de planning. 

Als we ook op een andere manier behandelinhoudelijk contact met elkaar hebben, bijvoorbeeld via mail of eHealth (MyMindspace), dan bepaalt de feitelijk daaraan bestede tijd het tarief. Tot slot is het soms nodig om (met jouw toestemming) intercollegiaal overleg te hebben met andere zorgprofessionals die bij je behandeling betrokken zijn. De daaraan bestede tijd wordt ook in rekening gebracht.

Tarieven

De tarieven voor de verschillende zorgprestaties zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Deze tarieven zijn gebaseerd op de totale tijd die je therapeut besteedt aan de behandeling. Behalve de directe gesprekstijd gaat het dan ook om tijd voor overleg en administratie, zoals het schrijven van brieven en opstellen van een behandelplan. Een overzicht van de tarieven van de zorgprestaties waarmee je in onze praktijk te maken kunt krijgen, vind je hier. Het volledige overzicht van alle mogelijke zorgprestaties in de GGZ vind je hier.

De verschillende zorgprestaties worden in principe maandelijks in rekening gebracht, tenzij we anders afspreken met elkaar. Je krijgt van ons dus elke maand een factuur met daarop de consulten en eventuele andere prestaties die in de voorgaande maand hebben plaatsgehad. Deze factuur kun je indienen bij je zorgverzekeraar, die de kosten zal vergoeden volgens jouw polisvoorwaarden. Vervolgens kun je de factuur aan ons voldoen.

Let op: omdat de zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, dien je rekening te houden met het (nog openstaande) eigen risico. In 2023 is dit minimaal € 385 tenzij je een hoger eigen risico hebt afgesproken. Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend. Als je behandeling plaatsvindt in verschillende jaren, wordt er steeds eigen risico berekend over de zorgprestaties die in het betreffende kalenderjaar hebben plaatsgehad. 

Alle therapeuten die bij ons werken zijn opgenomen in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en hebben een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut. Wij voldoen daarmee aan de eisen die zorgverzekeraars stellen voor vergoeding. 

Generalistische Basis GGZ 

Behandeling in de Basis GGZ (BGGZ) is bedoeld voor milde tot matig ernstige klachten, waarbij vijf tot twaalf gesprekken per jaar meestal toereikend zijn. Een GZ-psycholoog is hierbij (regie-) behandelaar. Een overzicht van de tarieven van de bij ons meest voorkomende zorgprestaties in de BGGZ vind je hieronder.

Prestatiecode

Omschrijving

Tarief

CO0627

Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog – Behandeling 60 minuten

 € 152,50 

CO0497

Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog – Behandeling 45 minuten

 € 128,40 

CO0562

Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog – Diagnostiek 60 minuten

 € 173,40 

CO0432

Ambulant – Gezondheidszorgpsycholoog – Diagnostiek 45 minuten

 € 151,07 

Gespecialiseerde GGZ

Indien je klachten hebt die niet binnen de Basis GGZ passen en langduriger behandeling noodzakelijk maken, kun je gebruik maken van de Gespecialiseerde GGZ. De behandeling wordt uitgevoerd door een klinisch psycholoog of psychotherapeut. Hieronder vind je een overzicht van de tarieven van de zorgprestaties waarmee je in onze praktijk voornamelijk te maken zult krijgen binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Prestatiecode

Omschrijving

Tarief

CO0603

Ambulant – Klinisch psycholoog – Behandeling 60 minuten

 € 200,40 

CO0473

Ambulant – Klinisch psycholoog – Behandeling 45 minuten

 € 169,56 

CO0538

Ambulant – Klinisch psycholoog – Diagnostiek 60 minuten

 € 229,67 

CO0408

Ambulant – Klinisch psycholoog – Diagnostiek 45 minuten

 € 201,28 

CO0635

Ambulant – Psychotherapeut – Behandeling 60 minuten

 € 176,30 

CO0505

Ambulant – Psychotherapeut – Behandeling 45 minuten

 € 147,95 

CO0570

Ambulant – Psychotherapeut – Diagnostiek 60 minuten

 € 199,34 

CO0440

Ambulant – Psychotherapeut – Diagnostiek 45 minuten

 € 172,98 

Online behandeling

Als de behandeling (gedeeltelijk) via beeldbellen verloopt, zijn de tarieven gelijk aan de bovengenoemde opties, afhankelijk van de vorm waarbinnen je behandeling valt.

Losse sessies (overig zorgproduct of OZP)

Sommige behandelingen vallen helaas niet binnen de verzekerde zorg en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Het gaat hierbij over het algemeen om behandeling van mildere klachten van voorbijgaande aard, zoals aanpassingsstoornissen en levensfaseproblematiek. Ook relatietherapie en werkproblemen vallen buiten de verzekerde zorg. 

Wil je behandeling voor deze problemen, dan komen de kosten voor eigen rekening. Je hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig. Het tarief voor onvergoede zorg bedraagt € 110,- per sessie in de Basis GGZ en € 110 per sessie in de Gespecialiseerde GGZ. Hier rust geen btw op. Deze sessies factureren we in principe maandelijks, tenzij anders is afgesproken.

Coaching

Voor coaching, bijvoorbeeld betaald door je werkgever, zijn de kosten € 110 exclusief btw per zitting van ongeveer 50 minuten. Wij zijn verplicht hier 21 procent btw over in rekening te brengen. De factuur kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Je hebt voor coaching geen verwijzing nodig. Deze sessies factureren we in principe maandelijks, tenzij anders is afgesproken.