Verzekerde Zorg

Basis GGZ
Behandeling in de Basis GGZ is praktisch, zowel inzichtgevend als oplossingsgericht en relatief kortdurend. Meestal zijn vijf tot twaalf gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Afhankelijk van je wensen en de problematiek maken we in het eerste gesprek samen met jou een inschatting van de duur van de behandeling en de frequentie van de gesprekken.

Gespecialiseerde GGZ
Behandeling in de Gespecialiseerde GGZ duurt vaak langer en is gericht op complexe problematiek die meestal al langer bestaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om diep ingesleten patronen die je op veel gebieden in het leven belemmeren, of klachten die zeer hardnekkig zijn. Mogelijk is eerdere behandeling in de Basis GGZ onvoldoende gebleken. De behandeling richt zich op inzicht in de problemen en duurzame verandering.