Wet & Regelgeving


Onderstaande links geven u inhoudelijke informatie over

Beroepscode voor psychologen

Beroepscode voor psychotherapeuten

Wet inzake beroepen op
het gebied van de individuele gezondheidszorg (BIG)

Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Wet Klachtrecht Cliënten Zorg (WKCZ)

Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG)

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Vrijstellingsbesluit WBP

Zorgverzekeringswet (Besluit Zorgverzekering)

Wet Burgerservicenummer in de zorg (BSNz) in hoofdlijnen

DBC prijzen 2014

DBC prijzen 2015

DBC prijzen 2016

Verschil 1e en 2e lijnsbehandeling

Hoogte vergoedingen zorgverzekeraars ggz 2014

Informatiefolder voor cliënten

Betalingsvoorwaarden