Kwaliteit


De kwaliteitsbewaking verloopt via visitatie van het LVVP en/of het NIP, zie de folder: Kwaliteitscriteria LVVP

Alle psychologen bij Psychologen Weerdsingel hebben een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut.

Kwaliteitsstatuut van Liedeke Vis
Visitatie Liedeke Vis
Kwaliteitsstatuut van Hedwig Smeur
Kwaliteitsstatuut van Marrit Bollema
Kwaliteitsstatuut van Marleen Kruithof
Kwaliteitsstatuut van Christine-Esther de Vrijer

Alle psychologen bij Psychologen Weerdsingel voldoen aan de eisen van de Europese wet voor databescherming GDPR

Privacy Statement Psychologen Weerdsingel